Dydd Mercher, Mawrth 22, 2023
HafanFfeithiau HwylPrawf Cnofilod Eich Cartref

Prawf Cnofilod Eich Cartref

Wedi'i ddiweddaru ar Ionawr 22, 2023 erbyn Milfeddygon Cŵn

Prawf Cnofilod Eich Cartref

Nid yw byth yn hwyl darganfod bod llygod mawr a chnofilod eraill wedi ymdreiddio i'ch cartref a'u bod bellach yn byw yn eich gofod.

Unrhyw bryd y byddwch chi'n dod o hyd i gnofilod yn eich tŷ, mae angen i chi ffonio a gwasanaeth rheoli llygod mawr Los Angeles gall trigolion ymddiried. Er y gall gweithiwr proffesiynol ofalu am eich problem cnofilod, mae bob amser yn well bod yn rhagataliol ac yn atal cnofilod yn eich cartref.

Mae yna rai pethau syml y gallwch chi eu gwneud i wneud eich lle byw yn llai deniadol i lygod mawr. Gorau po gyntaf y byddwch yn ei wneud, bydd llai o lygod mawr yn gweld eich lle fel opsiwn byw hyfyw.

 

Dileu Cynefinoedd Llygoden Fawr

Y cam cyntaf y gallwch chi ei gymryd yw cael gwared ar y lleoedd y mae llygod mawr yn hoffi byw ynddynt. Gallwch ddod o hyd iddynt y tu mewn i'ch cartref a'r tu allan iddo.

Dechreuwch trwy gael gwared ar unrhyw annibendod neu falurion awyr agored a bydd y llygod mawr yn dechrau mynd heibio i'ch eiddo.

Nesaf i fyny rydych am fynd i'r afael â'r mannau byw y tu mewn i'ch cartref. Ewch i mewn i'ch islawr a chlirio'r holl flychau ac annibendod a welwch.

DARLLENWCH:
Cael eich brathu gan gi? Peidiwch ag Anwybyddu'r 7 Cam Pwysig hyn

Gallwch hefyd storio'ch pethau ar silffoedd a'u cadw oddi ar y llawr i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

 

Atgyweirio Tyllau Sylfaen

Gall unrhyw lygoden fawr fynd i mewn i'ch tŷ yn hawdd iawn os oes gennych chi holltau a thyllau yn eich sylfaen. Yn syml, bydd y cnofilod yn cerdded i'ch islawr ac yn dechrau byw oddi ar eich sbwriel.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn selio unrhyw graciau neu dyllau y gallwch ddod o hyd iddynt i wneud yn siŵr na all y llygod mawr fynd i mewn.

Mae hefyd yn syniad da gosod colfachau hunan-gau ar eich drysau. Os ydych chi wedi arfer ei adael ar agor, neu hyd yn oed ddim yn ei gau yr holl ffordd, rydych chi'n gwahodd y llygod mawr i mewn.

Gwnewch eich tŷ mor ddiogel â phosibl ac ni fydd y llygod mawr yn gallu eich poeni.

 

Llogi Gweithiwr Proffesiynol

Dim ots faint o waith rydych chi'n ei roi i ddysgu sut i wneud atal cnofilod eich tŷ, Mae siawns bob amser y bydd y llygod mawr yn dod o hyd i'w ffordd i mewn. Dyna pryd rydych chi eisiau llogi gweithiwr proffesiynol i ofalu am y broblem ar unwaith.

Po hiraf y maent yn aros o gwmpas, y mwyaf o ddifrod y byddant yn ei achosi.

Peidiwch â cheisio cael gwared ar y llygod mawr ar eich pen eich hun.

Gadewch i rywun sy'n gwybod sut i'w cael nhw allan wneud hynny i chi. Dyna'r unig ffordd i sicrhau ei fod yn cael ei wneud yn iawn.

 

Gwiriad Ffeithiau

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen yr erthygl hon. Beth yw eich barn ar y pwnc?

“Yn [Dogsvets.com], ein nod yw dod â'r wybodaeth fwyaf cywir a chyfoes i chi ar bopeth sy'n ymwneud ag anifeiliaid anwes.

Os oes gennych unrhyw fewnwelediadau ychwanegol neu os hoffech wneud hynny hysbysebu gyda ni, peidiwch ag oedi cyn cysylltwch â ni.

Os sylwch ar unrhyw wallau neu anghysondebau yn ein cynnwys, rhowch wybod i ni fel y gallwn eu cywiro.

 

ERTHYGLAU PERTHNASOL

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

- Hysbysebu -

Mwyaf poblogaidd

Post Tueddol ..